img

5 siivellä 4 

Rajojen rikkoja 

Nelossiipi tuo Vitoselle lisää tunteellisuutta, sosiaalisuutta, ihmiskeskeisyyttä ja taiteellisuutta mutta myös sisäänpäin kääntymistä. 

Vitonen nelossiivellä:

 • on yhdistelmä intuitiota ja ymmärrystä, herkkyyttä ja näkemystä, estetiikan kunnioitusta ja älyllisiä lahjoja eli yksi rikkaimmista siipityypeistä 
 • on hyvä tekemään synteesejä, yhdistelemään asioita
 • on hyvä löytämään jotain ainutlaatuista ja jopa ainutlaatuisia innovaatioita
 • on individualisti, joka ei sovi perinteiseen malliin 
 • on persoona, jonka töissä ja hankkeissa näkyy henkilökohtaisuus
 • voi olla yliherkkä kritiikille, joka kohdistuu hänen työhönsä tai ideaansa  

Tämän siipityypin heikkoutena voi olla liiallinen vetäytyminen omiin oloihinsa, jolloin ei pääse hyödyntämään muilta tulevaa palautetta.

Erityisenä vahvuutena on intuitio, jonka avulla voi löytää tutkimattomia alueita.

Tämän tyypin edustajia ovat; Albert Einstein, Stephen King, Vincent van Gogh, John Lennon

 

5 siivellä 6 

Ongelman ratkaisija

Kuutossiipi tuo Vitoselle lisää analyyttisyyttä, käytännönläheisyyttä, organisointikykyä, älyllisyyttä mutta myös skeptisyyttä. 

Vitonen kutossiivellä:

 • on vahvasti keskittynyt ajatteluun
 • on faktojen ja yksityiskohtien keräilijä, luetteloiden tekijä
 • on usein tieteestä ja teknologiasta kiinnostunut
 • on hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia, purkamaan ne osiin ja kertomaan kuinka osat kokonaisuudessa toimivat 
 • on kurinalainen ja sinnikäs ponnisteluissaan
 • välttää henkilökohtaisten ristiriitojen ratkaisemista hautautumalla syvemmälle ajatustyöhön ja siirtää ihmiset syrjään välttääkseen ongelmat

Tämän siipityypin heikkoutena voi olla, että hän ei osaa ottaa toisia ihmisiä riittävästi huomioon.

Erityisenä vahvuutena on kyky tehdä johtopäätöksiä hyvinkin sekavasta ja isosta joukosta faktoja sekä luoda ennusteita niiden perusteella. 

Tämän tyypin edustajia ovat; Bill Gates, Sigmund Freud, Charles Darwin, Albert Hitchcock

 

img
01/10/2013, 16:15
  ENNEAGRAMMI AKATEMIA järjestää syksyllä 2013 kaksi enneagrammin peruskurssia, Espoossa 19-20.10...
16/05/2013, 14:03
ENNEAGRAMMI HENKISEN KASVUN OPASTAJANA Elokuun 31. päivä alkaa Enneagrammi Akatemian uusi koulutus, jossa opitaan kuinka enneagrammia...
29/04/2013, 17:16
Syksyn 2013 koulutusohjelma ENNEAGRAMMI AKATEMIA on julkaisut ensi syksyn koulutusohjelman, jossa mm. uusi Enneagram Practitioner ®...